Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Čištění klimatizace je základním předpokladem jejího správného a ekonomického chodu, ale v první řadě bezpečnosti a zdraví osob v klimatizovaném prostoru. Ve chvíli, kdy výparníky, filtry a kondenzační vany vnitřních jednotek jsou znečištěny prachem, pyly či hmyzem, je tím vytvořeno ideální prostředí pro množení plísní a bakterií, které se prouděním vzduchu dostávají do klimatizovaného prostoru a způsobují mnohdy vážné zdravotní problémy.

Velmi dobře si uvědomujeme toto nebezpečí a problematikou čištění se seriozně zabýváme. Pro čištění používáme sofistikované technologie a přípravky, kdy jsme schopni čistit vnitřní jednotky mokrou cestou přímo v místě instalace a po našem ošetření a desinfekci se dá říci, že tepelné výměníky a další součásti klimatizace vykazují stav nového zařízení.